Jaskiran Kaur

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪਰਧਾਨਾ ।। ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ।।

Shabad Audio

Sukhmani Sahib ji (Ashtpadi I)


Mere Lalan ki Sobha


Sacha Sirjanhara


Simran (Part)